Bookmark and Share

Den otevřených dvěří

21.10.2015 10:00

29. září 2015

Pečlivě jsm se na návštěvníky připravili :)))
Pečlivě jsm se na návštěvníky připravili :)))
Zahájení
Zahájení
Představení služby Sociální rehabilitace
Představení služby Sociální rehabilitace
Zájem budila i naše kronika
Zájem budila i naše kronika
Přednáška Mgr. Pavlíny Kupkové o dluhové problematice
Přednáška Mgr. Pavlíny Kupkové o dluhové problematice
Workshop - enkaustika (malování voskem)
Workshop - enkaustika (malování voskem)