Bookmark and Share

Duchovní a psychologické poradenství

O poradně

Křesťanská psychologická poradna nabízí konzultace osobám, které nejsou schopny vlastními silami řešit svou obtížnou životní situaci a potřebují podporu druhé osoby. Služba nabízí terapeutická setkání osobám, které nejsou schopny pravidelně využívat běžně dostupné sítě zdravotních a sociálních služeb na Královédvorsku. Konzultace jsou poskytovány zdarma.
Finančně nás podporuje Město Dvůr Králové n. L.


Cílem konzultací je

  • poskytnout těmto osobám pomoc zejména v krizovém období
  • vést je k využívání běžně dostupné sítě služeb
  • prostřednictvím nabídky dlouhodobějšího doprovázení napomáhat návratu do společnosti těm, kteří se v důsledku svého životního stylu (např. závislosti na návykových látkách) ocitli na okraji společnosti


Základní činnosti

  • Poradna řeší mezilidské vztahy, ztrátu smyslu života, životní orientace
  • Podporuje v období životních rozhodnutí, při náhlých nebo náročných životních událostech (ztráty blízkých, životní změny)
  • Nabízí doprovázení v období po návratu z léčebny apod.
  • Nabízí možnosti pracovní terapie, zapojení společenství, skupinových sezení, kontaktování sociální sítě

 

KONZULTAČNÍ HODINY

  • dle dohody

MOŽNOST OBJEDNÁNÍ


Místo poskytování: Štefánikova 1207, Dvůr Králové nad Labem (nebo jiné dle dohody)
Rozsah poskytování:  3 hodiny/týden
Personální zajištění:
       Psychoterapeut, sociální pracovník (VŠ vzdělání)
       Teolog a pastorační pracovník (VŠ vzdělání)    
       Externí supervizor – psycholog (VŠ)  

 

 
 Na provoz této služby přispívá Město Dvůr Králové nad Labem