Bookmark and Share

Seznam pracovních postupů

SEZNAM AKTUÁLNÍCH PRACOVNÍCH POSTUPŮ SLUŽBY
SOCIÁLNÍ REHABILITACE MISERICORDIA, O.P.S.

   

1. Vymezení poskytované služby                  

2. Pracovní postupy     

3. Ochrana práv osob a střet zájmů 

4. Průběh jednání se zájemcem o službu

5. Smlouva o poskytování sociální služby     

6. Individuální plánování       

7. Dokumentace o poskytování sociální služby        

8. Podávání a vyřizování stížností                 

9. Návaznost na další zdroje                        

10. Hodnocení služby

11. Personální a organizační zajištění služby           

12. Místní a časová dostupnost poskytované služby            

13. Informovanost o poskytované službě     

14. Prostředí a podmínky      

16. O tvorbě pracovních postupů

17. Porady a supervize

Aktuální k 1.1.2018