Bookmark and Share
29.06.2015, kategorie: Aktuality

PŘIPOJÍME SE K POTRAVINOVÉ BANCE

Jejím cílem je zajištění a distribuce darovaných potravin lidem, kteří na potraviny nemají prostředky, například pro rodiny s dětmi a pro jednotlivce, kteří se ocitli v nouzi.

 

Potravinová banka (PB) Hradec Králové, z. s. je občanské sdružení vzniklé dne 16. ledna 2015, které je členem České federace potravinových bank.

 

Účelem a cílem potravinových bank je získávání zdarma potravin a zemědělských přebytků, jejich skladování a následné přidělování potravinové pomoci potřebným lidem v rámci humanitárních nebo charitativních organizací. Bojují proti plýtvání potravinami, obnovují solidaritu mezi lidmi.

Kdo založil Potravinovou banku v Hradci Králové?
Na jejím vzniku se podíleli tito členové:

Pro koho je pomoc určena?
Především pro rodiny s dětmi a pro jednotlivce, kteří se ocitli v nouzi.

Co je cílem této pomoci?
Překlenutí tíživé životní situace poskytnutím základních potravin pro zajištění prosté a důstojné stravy.

Mohu si do PB pro jídlo zajít sám?
Potravinová Banka nevydává potraviny přímo potřebným jednotlivcům, ale daruje je organizacím, které s PB uzavřely smlouvy.
Organizace vyzvedávají ve skladu objednané množství potravin a to pak dle vlastních pravidel rozdává přímo potřebným lidem, nebo je použije pro společné vaření pro cílovou skupinu.

Je to všechno zadarmo?
Organizace, které uzavřely s PB smlouvu, se také podílejí na finančních nákladech vynaložených na shromáždění a uskladnění potravin. Odebírají-li například 12 balíků (tašek) potravin ročně, platí příspěvek 1 000,- Kč.

Naše organizace Misericordia, o.p.s. bude jednou z těch, které v letošním roce uzavřou smlouvu s PB a bude odebírat potraviny pro své klienty.

 Pokud se chcete také zapojit, navštivte web PB: http://potravinovabankahk.cz

Chcete darovat potraviny?

Napište či volejte na následující kontakty pro upřesnění formy daru a následných kroků.

mail. sklad@pbhk.cz 

tel. + 420 604 921 959