Bookmark and Share
29.02.2016, kategorie: Aktuality

Sbírka mezi zaměstnanci JUTA a.s. pro místní neziskovky

Děkujeme zaměstnancům JUTA a.s. za finanční podporu našich služeb

Začátkem letošního roku uspořádal mezi svými zaměstnanci známý dvorský podnik Juta a.s. již podruhé dobrovolnou finanční sbírku, jejíž výtěžek 110 000 Kč pak rozdělil mezi čtyři neziskové organizace působící ve Dvoře Králové a okolí.

Během neformálního setkání ve středisku Diakonie ČCE předal ve čtvrtek 11.2. 2016 senátor a statutární ředitel Juty Jiří Hlavatý spolu s nejštědřejším dárcem tento finanční dar ředitelce Farní charity Mgr. Kateřině Hojné, Mgr. Lence  Mazancové z Misericordia o.p.s., paní Janě Štěpánové z Královédvorské Arniky a řediteli střediska Diakonie ČCE Mgr. Zdeňku Hojnému.

Setkání proběhlo v přátelském duchu. Všichni přítomní především ocenili, jak vedení Juty a její zaměstnanci prostřednictvím této sbírky podporují činnost organizací, které působí v našem městě a zajišťují provoz některých potřebných služeb pro občany Dvora Králové a okolí. Pan Hlavatý naopak ocenil náročnou, obětavou práci všech, kteří se o staré, nemocné a občany v nouzi starají.