Skip to main content

Sdílíme článek ze stránek Města Dvůr Králové n. L.:

Ve čtvrtek 24. října 2019 se v Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem uskutečnila prezentace sociálních služeb dostupných na Královédvorsku. Cílem prezentace bylo představit vrchním zdravotním sestrám nabídku sociálních služeb, aby zdravotnice měly dostatek informací o podpůrných sociálních službách a mohly tak předat potřebné informace pacientům či jejich pečujícím osobám.

 

Byly seznámeny s pracovnicemi sociálních služeb, které představily jednotlivé služby a uvedly příklady, jak svým klientům pomáhají v nepříznivých životních situacích. Své služby představily Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem, Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Misericordia, o. p. s. – sociální rehabilitace Horizont, Diakonie ČCE – středisko Dvůr Králové nad Labem. Aby informace byly kompletní, doplnila koordinátorka plánování sociálních služeb informace o pobytových sociálních službách Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem a Domov sv. Josefa, dále byl představen Stacionář pro osoby s duševním onemocněním RIAPS ve Dvoře Králové nad Labem a Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím.

V neposlední řadě byly představeny terénní sociální pracovnice MěÚ Dvůr Králové nad Labem, které poskytují poradenství v oblasti sociálních dávek, důchodového zabezpečení, kompenzačních pomůcek, zprostředkuji vhodnou sociální službu, navštíví klienty v jejich domácnosti a pomohou komplexně řešit nepříznivou sociální situaci jednotlivce i celé rodiny.

Zdravotním sestrám byly předány informační letáky včetně ikona souboruAdresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících se sociální oblastí pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem, který je k dispozici i na webových stránkách města.

Aby se informace o sociálních službách dostaly do povědomí široké veřejnosti a občané věděli na koho se obrátit v případě potřeby, jsou na webu města a na monitorech v čekárnách ordinací městské nemocnice zveřejněny video prezentace o nabídce jednotlivých služeb.