Horizont - sociální rehabilitace

Služba SR je financována z OPZ a ESF v rámci projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V,
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0008157.

Poslání služby:

Služba Horizont při Misericordia, o.p.s. pomáhá klientům na Královédvorsku k rozvoji schopností a dovedností potřebných k běžnému nezávislému a samostatnému bydlení. Služba je určena osobám ve věku od 18 let, kteří mají zájem aktivně svou situaci řešit. Cílem služby je klient, který v souvislosti s bydlením změnil své životní návyky, obnovil, udržel nebo dokáže použít vlastní nové zdroje nebo zdroje ve svém okolí a udržel nebo získal bydlení. Jedná se o bezplatné ambulantní a terénní služby.

Otvírací hodiny:

 

 

ambulance

 

terén
(domluvené schůzky)
pondělí 9:00 – 12:00
(pro neobjednané klienty)
8:00 – 18:00
úterý 9:00 – 12:00
(pouze domluvené schůzky)
8:00 – 18:00
středa 9:00 – 12:00
(pro neobjednané klienty)
8:00 – 18:00
čtvrtek 9:00 – 12:00
(pouze domluvené schůzky)
8:00 – 18:00
pátek 9:00 – 12:00
(pouze domluvené schůzky)
8:00 – 18:00

Průvodce službou Horizont

Z obsahu brožury: Poslání, Pro koho tu jsme, Zásady, Cíle, Nabízené činnosti, Vnitřní pravidla, Sankce, Zahájení služby, Ukončení smlouvy, Podávání stížností, …

Stáhnout v PDF

Leták

Skládaný leták o našich službách velikost A4

Stáhnout v PDF

Personální obsazení a kontakty

Mgr. Kateřina Litošová (s. Dagmar)
vedoucí služby
tel. 733 741 994
e-mail: misericordia.sp6@gmail.com

Mgr. Ivana Krajčíková   
sociální pracovnice (dostupná obvykle každé dopoledne)
tel. 734 392 035
e-mail: misericordia.sp@gmail.com

Bc. Lenny Vencková
sociální pracovnice
tel. 735 747 575
e-mail: misericordia.sp2@gmail.com

Legionářská 561, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
(levý boční vchod, přízemí)
misericordia.ops@gmail.com

Na provoz této služby dále přispívají

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Město Dvůr Králové nad Labem

Královéhradecký kraj