Aktuální organizační struktura

Ředitel

Vedoucí
0,1

Sociální pracovník
1,0

Sociální pracovník
0,05

Pracovník v sociálních službách
0,5

Pracovník v sociálních službách
0,1