SEZNAM AKTUÁLNÍCH PRACOVNÍCH POSTUPŮ SLUŽBY HORIZONT

 1. Vymezení poskytované služby
 2. Pracovní postupy
 3. Ochrana práv osob a střet zájmů
 4. Průběh jednání se zájemcem o službu
 5. Smlouva o poskytování sociální služby
 6. Individuální plánování
 7. Dokumentace o poskytování sociální služby
 8. Podávání a vyřizování stížností
 9. Návaznost na další zdroje
 10. Hodnocení služby
 11. Personální a organizační zajištění služby
 12. Místní a časová dostupnost poskytované služby
 13. Informovanost o poskytované službě
 14. Prostředí a podmínky
 15.  O tvorbě pracovních postupů
 16. Porady a supervize

Aktuální k 1.1.2018