Obsah metodik služby Horizont, sociální rehabilitace

1.       VYMEZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY

2.      OCHRANA PRÁV OSOB

3.      JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

4.     SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

5.      INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRŮBĚHU SOCIÁLNÍ SLUŽBY

6.      DOKUMENTACE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

7.      STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

8.     PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

9.      NOUZOVÉ A HAVARIJNÍ SITUACE

10.    ZVYŠOVÁNÍ KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY

11.     PRACOVNÍ POSTUPY