Skip to main content

Možnost výkonu alternativního trestu

Co jsou obecně prospěšné práce

Obecně prospěšné práce (dále OPP) jsou nejčastěji ukládaným alternativním trestem – tj. trestem nespojeným s odnětím svobody – v České republice. Nabízejí odsouzenému možnost odpracovat si svůj trest, neboli vlastní aktivitou odčinit své trestné jednání. Úspěšně vykonané OPP přinášejí prospěch jak společnosti, (práce odsouzených sleduje obecný prospěch), tak odsouzenému, který v případě vykonaných OPP pokračuje ve svém životě s „čistým štítem“, řečí právníků: „dojde k zahlazení odsouzení“. Nelze také pominout nesporný finanční přínos této alternativy, která nezatěžuje stát vysokými náklady, jako věznění (náklady na jeden den pobytu odsouzeného ve věznici se pohybují kolem 800,- Kč) a přinášejí státu prospěch ve formě zdarma vykonané práce.

Spolupráce s Probační a mediační službou

Naše organizace uzavřela v roce 2014 smlouvu s Probační a mediační službou v Trutnově. Lze tedy vykonávat obecně prospěšné práce přímo v naší organizaci. Přijímáme jak dospělé, tak nezletilé.

Nabízíme

  • možnost odpracovat si hodiny v rámci zahradních, úklidových a údržbářských prací
  • pružnou pracovní dobu
  • důstojné jednání

Kontakty

E-mail: misericordia.ops@gmail.com
Tel.:  734 234 071