Duchovní a psychologické poradenství

O poradně

Křesťanská psychologická poradna nabízí konzultace osobám, které nejsou schopny vlastními silami řešit svou obtížnou životní situaci a potřebují podporu druhé osoby. Služba nabízí terapeutická setkání osobám, které nejsou schopny pravidelně využívat běžně dostupné sítě zdravotních a sociálních služeb na Královédvorsku. Konzultace jsou poskytovány zdarma.
Finančně nás podporuje Město Dvůr Králové n. L.

Cílem konzultací je

  • poskytnout těmto osobám pomoc zejména v krizovém období
  • vést je k využívání běžně dostupné sítě služeb
  • prostřednictvím nabídky dlouhodobějšího doprovázení napomáhat návratu do společnosti těm, kteří se v důsledku svého životního stylu (např. závislosti na návykových látkách) ocitli na okraji společnosti

Základní činnosti

  • Poradna řeší mezilidské vztahy, ztrátu smyslu života, životní orientace
  • Podporuje v období životních rozhodnutí, při náhlých nebo náročných životních událostech (ztráty blízkých, životní změny)
  • Nabízí doprovázení v období po návratu z léčebny apod.
  • Nabízí možnosti pracovní terapie, zapojení společenství, skupinových sezení, kontaktování sociální sítě

KONZULTAČNÍ HODINY

  • dle dohody

MOŽNOST OBJEDNÁNÍ

Místo poskytování:

Štefánikova 1207, Dvůr Králové nad Labem (nebo jiné dle dohody)

Rozsah poskytování:

3 hodiny/týden

Personální zajištění:

  • Psychoterapeut, sociální pracovník
  • Externí supervizor – psycholog

Na provoz této služby přispívá

Kongregace sester
Matky Božího milosrdenství

Město Dvůr Králové nad Labem

JUTA, a.s.