Skip to main content

"Poušť je krásná právě tím,“ řekl malý princ, „že někde skrývá STUDNU..."

Antoine de Saint-Exupéry

MISERICORDIA, o.p.s.

Zaměřujeme se na začlenění sociálně znevýhodněných osob do společnosti
a poskytování služeb vedoucích k jejich sociální rehabilitaci.

Články

Horizont – sociální rehabilitace

Podpora důstojného bydlení

Křesťanská psychologická poradna

Duchovní a psychologické poradenství