Skip to main content

Radujeme se společně s vedoucí naší služby Horizont, které byla za její dlouholetou práci pro Farní charitu DKnL udělena cena:

Kateřina Litošová (sestra Dagmar), vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, pedagožka a psychoterapeutka, působí v Charitě 11 let. Díky její iniciativě vznikl Klub Střelka – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které vedou rizikový způsob života a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Sestra Dagmar má výjimečné dary pro vedení pracovního týmu – zejména díky své trpělivosti a skromnosti. Její terapeutická práce v Klubu Střelka změnila mnohým mladým lidem život.

Cenu Charity ČR získalo letos celkem pět mužů a čtyři ženy. Patří mezi ně lidé různého vzdělání i schopností, které ovšem spojuje obětavost a zápal pro charitní dílo. Jednotlivé kandidáty nominují diecézní Charity se souhlasem místního biskupa.