Novým výrobkem překvapili klienti služby Horizont

By 1. 4. 2019 Aktuality

– originální zápisníčky s myšlenkami. Klienti služby se zásadní mírou podílí na jejich výrobě, mohou do deníčku vtisknout svou vlastní představu.