Skip to main content

                                       

Již druhým rokem nabízí pracovníci Horizontu výuku základů počítačových dovedností. Osoby ve věku 18 – 63 let zapojené do projektu se zdokonalí zejména v té oblasti, která jim pomůže lépe se začlenit do společnosti. Obvyklým požadavkem bývá obsluha emailové schránky, sepsání životopisu, nácvik komunikace v sociálních sítích a zejména vyhledání potřebné informace. Absolventi kurzu tedy získávají schopnosti samostatného vyhledávání bydlení, práce, levného nábytku, dokáží oslovit potenciálního zaměstnavatele, zjistit si odjezdy vlaků a autobusů, naučí se komunikovat způsobem běžným pro současnou společnost.

Délka kurzu a způsob výuky je přizpůsoben potřebám účastníka. Zájemci se mohou učit po dvojicích i individuálně, v prostorách služby sociální rehabilitace nebo v domácím prostředí (oblast Královédvorska). Mohou využít i dalších služeb organizace, jako je sociální poradenství, nácvik hospodaření nebo jiná pomoc v obtížné situaci týkající se bydlení.

Pracovníci učí bezplatně v rámci smlouvy o poskytování sociální služby Horizont, Misericordia o.p.s. Seminář je hrazen s OPZ, projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V.