Skip to main content

                      

Již sedmým rokem nabízí osobám na Královédvorsku své služby Sociální rehabilitace Horizont (Misericordia o.p.s.).

Povědomí o službě se od roku 2018 výrazněji zvýšilo, zájemci využívají nově zařízené prostory pro poradenskou činnost, a to zejména díky podpoře z OPZ, projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V.Nyní tedy služba v terénu i ambulanci obsáhne práci s více než 30 osobami ročně. Podpora každé osoby se pohybuje obvykle mezi 20-50 hodinami, podle individuálních potřeb.

Jako preventivní služba se zdarma věnuje osobám nacházejícím se v obtížné životní situaci. Zejména se jedná o pomoc se zajištěním příjmu pro domácnost, nácvik efektivnějšího hospodaření, vyhledávání důstojného bydlení, práce, ale také o psychologickou intervenci osobám v krizi (využívané mimo jiné v období krizových období posledních měsíců) nebo individuální nácviky práce na počítači.

Všechny tyto a další činnosti sociální pracovníci nabízejí s cílem napojení potřebných osob na vlastní zdroje (naučit se pečovat o domácnost, zvýšit své kompetence, levněji nakupovat, efektivněji komunikovat) nebo na zdroje ve svém okolí (umět využívat dostupné služby, navázat užitečné vztahy, umět si říci o pomoc nebo sám být užitečný svému okolí). Dorovnáním potřebných dovedností se zvyšují šance na rovné pracovní příležitosti a důstojné bydlení.

Konzultace je možné využít jak v kanceláři v Legionářské ulici č.p. 561, tak v místě bydliště zájemce o službu.